Skip to content

Do wywolania cisnienia sluzy przenosna pompka hydrauliczna

1 miesiąc ago

140 words

Do wywołania ciśnienia służy przenośna pompka hydrauliczna, której przewód tłoczny (wąż) dołącza się do niżej położonego końca badanego rurociągu. Próba hydrauliczna rurociągu żeliwnego na PKP polega na próbie szczelności ułożonego przewodu wodociągowego pod ciśnieniem wody po zmontowaniu całego przewodu lub jego odcinka, przed jego zasypaniem . Przed napełnieniem wodą odcinka rurociągu przeznaczonego do próby uszczelnia się koniec odcinka i wszystkie jego odgałęzienia za pomocą korków, pokryw lub szczelnie zamkniętych zasuw. We wszystkich punktach odcinka rurociągu, w których może zbierać się podczas próby powietrze, należy zapewnić możność usunięcia go za pomocą kurków powietrznych lub w inny sposób, nie powodujący nieszczelności przewodu podczas próby. [patrz też: planowanie operatywne, instalacja co projekt, przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja co projekt planowanie operatywne przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje