Skip to content

Jako przyklad projektu dyspozytorskiego zarzadzania podaje sie glówniejsze dokumenty projektu zrealizowanego przy budowie Huty im Lenina

10 miesięcy ago

208 words

Jako przykład projektu dyspozytorskiego zarządzania podaje się główniejsze dokumenty projektu zrealizowanego przy budowie Huty im Lenina. są nimi: – schemat struktury organizacyjnej budowy w powiązaniu z dyspozytorskim systemem zarządzania, – szkic rozmieszczenia aparatów sieci dyspozytorskiej. Zarządzanie dyspozytorskie zostało wprowadzone łącznie z wprowadzeniem planowania operatywnego tygodniowo-dobowego. Planowanie to obejmowało wszystkie jednostki wykonawcze, produkcji pomocniczej i usługowe generalnego wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców. 15. PROJEKTY TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY 15. 1. CEL I CECHY PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY Projekt technologii i organizacji konkretnej budowy powinie być sporządzony w oparciu o przesłanki naukowe obydwu dyscyplin będących przedmiotem niniejszej pracy, a więc technologii i mechanizacji robót budowlanych oraz organizacji i planowania budowy. Projektowanie technologii i organizacji budowy, a w szczeg ólności organizacji budowy, jest ściśle uzależnione od czasu, warunków i okoliczności towarzyszących realizacji określonej budowy. O ile projekt techniczny (rozwiązania konstrukcyjne) jest uniezależniony od przesunięć jego realizacji w czasie, o tyle pewne części projektu technologii i organizacji budowy, a mianowicie części organizacyjne, mogą ulegać dezaktualizacji i konieczności dostosowywania do nowych terminów i do nowych warunków. [podobne: styropian na posadzki, castorama skarżysko kamienna, skały metamorficzne ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama skarżysko kamienna skały metamorficzne styropian na posadzki