Skip to content

Jako przyklad projektu dyspozytorskiego zarzadzania podaje sie glówniejsze dokumenty projektu zrealizowanego przy budowie Huty im Lenina

2 lata ago

208 words

Jako przykład projektu dyspozytorskiego zarządzania podaje się główniejsze dokumenty projektu zrealizowanego przy budowie Huty im Lenina. są nimi: – schemat struktury organizacyjnej budowy w powiązaniu z dyspozytorskim systemem zarządzania, – szkic rozmieszczenia aparatów sieci dyspozytorskiej. Zarządzanie dyspozytorskie zostało wprowadzone łącznie z wprowadzeniem planowania operatywnego tygodniowo-dobowego. Planowanie to obejmowało wszystkie jednostki wykonawcze, produkcji pomocniczej i usługowe generalnego wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców. 15. PROJEKTY TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY 15. 1. CEL I CECHY PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY Projekt technologii i organizacji konkretnej budowy powinie być sporządzony w oparciu o przesłanki naukowe obydwu dyscyplin będących przedmiotem niniejszej pracy, a więc technologii i mechanizacji robót budowlanych oraz organizacji i planowania budowy. Projektowanie technologii i organizacji budowy, a w szczeg ólności organizacji budowy, jest ściśle uzależnione od czasu, warunków i okoliczności towarzyszących realizacji określonej budowy. O ile projekt techniczny (rozwiązania konstrukcyjne) jest uniezależniony od przesunięć jego realizacji w czasie, o tyle pewne części projektu technologii i organizacji budowy, a mianowicie części organizacyjne, mogą ulegać dezaktualizacji i konieczności dostosowywania do nowych terminów i do nowych warunków. [podobne: styropian na posadzki, castorama skarżysko kamienna, skały metamorficzne ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama skarżysko kamienna skały metamorficzne styropian na posadzki