Skip to content

Katalogi sluza za podstawe do przeprowadzenia analizy ceny

2 lata ago

101 words

Katalogi służą za podstawę do przeprowadzenia analizy ceny za jednostkę roboty nie objętą Zestawieniami Cen Jednostkowych (ZCJ) lub cennikami, np. Cennikiem Montażu Maszyn i Urządzeń (CMMU); obowiązującymi po 1. 7. 1960 r. Ponadto na podstawie oddzielnych zarządzeń i instrukcji o kosztorysowaniu ustalono koszt transportu materiałów i narzutów ogólnych na administrację oraz kierownictwo robót w procentach od kosztu robót. W kosztorysach należy również podawać podstawę obniżek cen materiałów i stosować aktualne opusty. W katalogach tych podane są również warunki techniczne budowy, odbioru robót i materiałów. [przypisy: pręty zbrojeniowe waga, projektowanie oświetlenia, skała metamorficzna ]

Powiązane tematy z artykułem: pręty zbrojeniowe waga projektowanie oświetlenia skała metamorficzna