Skip to content

PLANOWANIE OPERATYWNE MIESIECZNO-TYGODNIOWE

1 miesiąc ago

196 words

PLANOWANIE OPERATYWNE MIESIĘCZNO-TYGODNIOWE. Planowanie operatywne miesięczno-tygodniowe (miesięczne) opiera się na rocznym harmonogramie budowy (na zadaniach produkcyjnych) z uwzględnieniem rzeczywistego stanu robót, istniejących środków produkcji (maszyn, urządzeń i materiałów) oraz możliwości kadrowych. Głównymi elementami dokumentacji służącymi jako podstawa sporządzania operatywnych planów miesięczno-tygodniowych są: – ogólny projekt organizacji i wykonania budowy, a w szczególności ogólne harmonogramy budowy poszczególnych obiektów i robót, – wskaźniki techniczno-ekonomiczne, – wykaz środków produkcji będących do dyspozycji kierownictwa budowy bezpośrednio przed okresem planowania. Planowanie operatywne miesięczno-tygodniowe obejmuje zazwyczaj następujące elementy: – plan robót na budowie, – plan zatrudnienia i funduszu płac, – plan dostaw materiałów i prefabrykatów, – zapotrzebowanie środków transportowych, – zapotrzebowanie maszy n budowlanych i sprzętu. Plan robót. W zasadzie plan ten, opracowany przez kierownika robót (w porozumieniu z majstrami, podwykonawcami i przedstawicielami załogi), powinien być sporządzony do dnia 21 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc planowany i zatwierdzony przez kierownictwo odcinka lub przedsiębiorstwa (jeśli budowa podlega bezpośrednio przedsiębiorstwu). [patrz też: wbijanie pali drewniane, wbijanie pali, domy z drewna cena ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski domy z drewna cena wbijanie pali