Skip to content

Poliizobutylen oraz kauczuk naturalny mozna mieszac na walcach w dowolnych proporcjach

2 lata ago

292 words

Poliizobutylen oraz kauczuk naturalny można mieszać na walcach w dowolnych proporcjach . Według Longmana najlepsze wyniki dają następujące mieszanki: l. Mieszanka do izolacji kabli: najlepszą odporność na działanie ozonu wykazuje mieszanka składająca się z 60 -+- 65 części wagowych Vistanexu oraz 40 -+- 35 części wagowych kauczuku naturalnego; własności fizyczne takiej mieszanki utrzymane są na odpowiednim poziomie. 2. Do sporządzania mieszanek odpornych na działanie kwasów, alkaliów oraz soli działających korodująco poleca się stosowanie maksymalnych ilości pcliizobutylenu. Ponieważ własności fizyczne takich mieszanek zwykle nie są dostatecznie dobre, stosuje się dodatek kauczuku w ilości około 20 -+- 25%. 3. Mieszanki odporne na działanie ciepła, stosowane do wyrobu węży parowych, do pokrywania pasów transportowych itp. , zwykle zawierają dość duże dodatki sadzy. Na 50 do 60 części wagowych poliizobutylenu używa się 50 -+- 60 części wagowych kauczuku. Ciekawe, że w tym przypadku do poliizobutylenu trzeba stosować dodatkowe środki wulkanizujące. Podczas przerobu związków wielkocząsteczkowych otrzymanych przez polimeryzację w niskich temperaturach izobutylenu oraz mieszanek zawierających izobutylen i dwuolefiny napotkano na trudności związane z utrzymaniem odpowiednich charakterystyk fizycznych materiału podczas przeróbki mechanicznej; ponadto podczas obróbki pewne trudności sprawiało otrzymanie pożądanego ciężaru cząsteczkowego. Poliizobutylen nie poddaje się od razu walcowaniu, lecz przerywa się i przykleja do walców i walcuje się nierównomiernie dając arkusze szorstkie, nierówne, o niewłaściwym wyglądzie. Polimer w pewnym stopniu traci na wartości ulegając częściowej depolimeryzacji podczas walcowania, jak również podczas magazynowania, szczególnie w wyższych temperaturach. Trudności te pokonano przez zastosowanie dodatku 40/0 siarki. [hasła pokrewne: olx wadowice , castorama koszalin godziny otwarcia , architekci wnetrz ]

Powiązane tematy z artykułem: architekci wnetrz castorama koszalin godziny otwarcia olx wadowice