Skip to content

PROJEKTOWANIE SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO ZARZADZANIA BUDOWA (PRZEDSIEBIORSTWEM)

11 miesięcy ago

163 words

PROJEKTOWANIE SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO ZARZĄDZANIA BUDOWĄ (PRZEDSIĘBIORSTWEM). Wprowadzenie systemu dyspozytorskiego zarządzania budową wymaga uprzedniego opracowania projektu. Projekt systemu dyspozytorskiego stanowi integralną część projektu organizacji i wykonania budowy i powinien być oparty na następujących materiałach: – projektowany schemat struktury organizacyjnej budowy, – spis obiektów z charakterystyką techniczną, – ilości robót oraz terminy ich wykonania, – zestawienie jednostek wykonawczych oraz ich lokalizacje, – szczegółowy plan zagospodarowania placu budowy, – spis i charakterystyka wytwórni pomocniczych. Aparat dyspozytorski wprowadzany bywa zazwyczaj na budowę stopniowo- poczynając od głównego dyspozytora, a w miarę rozwoju budowy instaluje się dyspozy torów odcinkowych oraz dyspozytorów jednostek usługowych. Projekt zarządzania dyspozytorskiego zawiera zazwyczaj następujące dokumenty: – schemat struktury organizacyjnej budowy w powi ązaniu z dyspozytorskim systemem zarządzania, – organizacja dyspozytorskiego systemu zarządzania, – plan rozmieszczenia punktów dyspozytorskich, – wzory dokumentów planowania operatywnego tygodniowo-dobowego, – urządzenia techniczne porozumiewawcze. [podobne: olx sosnowiec, castorama koszalin, olx wadowice ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin olx sosnowiec olx wadowice