Skip to content

Przerób poliizobutylenu

2 lata ago

247 words

Przerób poliizobutylenu. Poliizobutyleny o dużym ciężarze cząsteczkowym są ciałami stałymi, podobnymi z wyglądu do chrząstek. Przed dodaniem napełniaczy należy je poddać mastykacji na walcarce lub w zamkniętej mieszarce. Ma to na celu rozbicie długich cząsteczek na krótsze. W początkowym okresie walcowania są one bardziej sprężyste niż kauczuk naturalny. Efekt mastykach jest bardziej widoczny w temperaturach niskich niż w wysokich, czym przypomina zachowanie się kauczuku. Poliizobutylen jest materialem termoplastycznym: mięknie w wyższych temperaturach, lecz ochłodzony odzyskuje swoją pierwotną sprężystość. Podobnie jak w wypadku kauczuku naturalnego mastykacja ma bardzo duży wpływ zarówno na rozpuszczalność materiału, jak i na lepkość roztworu. Pomiar lepkości roztworu umożliwia określenie ciężaru cząsteczkowego polimeru. Poliizobutylen można mieszać z bardzo dużą ilością napełniaczy. Sporządzenie mieszanek o zawartości 1000°/0 i więcej napełniacza nie natrafia na większe trudności; mieszanki takie dają giętkie materiały. W miarę wzrostu ilości napełniacza temperatura mieszania musi być obniżana, gdyż w przeciwnym razie nie uzyska się dokładnego przemieszania. Rodzaj napełniacza nie wpływa na ogół na własności poliizobutylenu, tak że jako napełniacz można stosować dowolny rodzaj substancji. Jedynie sadza posiada wyraźny wpływ na własności produktów zwiększając ich wytrzymałość na rozciąganie i obniżając granicę elastyczności. [przypisy: cyklinowanie podłogi cena , poliizobutylen , styropian na posadzki ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena poliizobutylen styropian na posadzki