Skip to content

Siec ogólnosplawna

4 tygodnie ago

121 words

Sieć ogólnospławna Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych formułują zasady obliczania przepływów w sieci ogólnospławnej i wymiarowania przekrojów kanałowych w sposób następujący: Kanały ogólnospławne należy obliczać na łączne przepływy ścieków oraz wód deszczowych. Przy przepływach obliczeniowych dopuszczalne jest całkowite napełnienie kanałów. Prędkość przepływu w kanałach ogólnospławnych przy całkowicie wypełnionym przekroju nie powinna wynosić w zwykłych warunkach mniej niż 1,0 misek. Najmniejsze średnice przewodów należy przyjmować dla kanałów ogólnospławnych zasadniczo – 300 mm, a przy spadkach kanałów powyżej 0,01 – 250 mm. [hasła pokrewne: deski na ogrzewanie podłogowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, ure kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: deski na ogrzewanie podłogowe przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje ure kalkulator