Skip to content

Srodkiem laczenia dyspozytorskiego jest lacznica dyspozytorska obslugiwana z reguly recznie przez personel dyspozytorski

2 lata ago

233 words

Środkiem łączenia dyspozytorskiego jest łącznica dyspozytorska obsługiwana z reguły ręcznie przez personel dyspozytorski. Pojemność łącznic dyspozytorskich obliczona jest na 20 i 30 numerów abonenckich, czasami na 40 numerów. Większa ilość abonentów w warunkach pracy dyspozytora byłaby zbyt trudna. Wielkość (pojemność) łącznicy na placu budowy zależy od liczby abonentów, w skład których wchodzą: kierownik budowy, dyspozytor przedsiębiorstwa, wszyscy kierownicy robót (zarówno w ramach generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców) oraz wszystkie jednostki produkcyjno-usługowe, jak polowe wytwórnie półfabrykatów (masy betonowej i zapraw), pomocnicze wytwórnie prefabrykatów, bazy transportu, magazyny itp. Łącznice dyspozytorskie na większych budowach są typu dwustanowiskowego, obsługiwane przez dyspozytora i operatora, a na mniejszych budowach jednostanowiskowe – obsługiwane przez dyspozytora. Łącznice obsługiwane są zazwyczaj równocześn ie przez dyspozytora i operatora (asystenta). Miejscem pracy głównego dyspozytora i operatora jest główna dyspozytornia (o powierzchni ok. 15. -; -20 m2), którą z reguły lokalizuje się w pobliżu pokoju dyrektora przedsiębiorstwa lub naczelnego inżyniera. Łączność dyspozytorska na placu budowy obejmuje również radiofonię przewodową z aparaturą nadawczą rozgłośni lokalnej. Celem radiofonii przewodowej jest wywoływanie przez dyspozytora za pomocą urządzeń głośnikowych pracowników, znajdujących się w dowolnym miejscu na budowie, nadawanie komunikatów itp. [podobne: architekci wnetrz, ure kalkulator, budowa domu koszty ]

Powiązane tematy z artykułem: architekci wnetrz budowa domu koszty ure kalkulator