Skip to content

W sklad tego systemu wchodzi obiekt sterowany oraz receptor, korelator i efektor

2 lata ago

190 words

W skład tego systemu wchodzi obiekt sterowany oraz receptor, korelator i efektor. Obiektem sterowanym jest w naszym przypadku budowa konkretnego obiektu lub zespołu obiektów mająca swój plan działania, np. w postaci harmonogramu lub sieci zależności. Receptorem będzie na nowoczesnych budowach zdalnie sterowana rejestracja prac głównych maszyn budowlanych (koparki, żurawie wieżowe itp. ), telewizja przemysłowa, zdalne ważenie dostarczanych na budowę materiałów itp. , przy czym wszystkie te informacje przekazywane są automatycznie do właściwej dyspozytorni, gdzie uwidoczniane zostają na odpowiednich tablicach. Natomiast korelatorem w naszym konkretnym przykładzie będzie właściwa służba dyspozytorska. System dyspozytorski obejmuje swoim zasięgiem w zasadzie całe przedsiębiorstwo. Zastosowanie systemu dyspozytorskiego umożliwia terminowe wykonanie zadań głównie poprzez: – przeciwdziałanie zahamowaniom w produkcji przez usuwanie ich przyczyn, – koncentr ację środków na zagrożonych odcinkach. Dyspozytorski system zarządzania można stosować przede wszystkim w przedsiębiorstwach realizujących swe zadania na jednym placu budowy lub w przedsiębiorstwach o nielicznych placach budowy, położonych w niewielkiej od siebie odległości. [podobne: skała metamorficzna, castorama koszalin godziny otwarcia, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin godziny otwarcia projektowanie oświetlenia skała metamorficzna