Skip to content

Wlasnosci fizyczne poliizobutylenu

2 lata ago

248 words

Własności fizyczne poliizobutylenu są bardzo zbliżone do własności kauczuku naturalnego. Takie produkty handlowe, jak np. Vistanex są zupełnie do niego podobne. Są to bezbarwne, przezroczyste materiały, przypominające w dotyku kauczuk naturalny. Są one znacznie mniej termoplastyczne niż kauczuk naturalny, jednak w temperaturze poniżej 100°C nie ma wielkich różnic pomiędzy nimi. Poli- izobutylen można formować w temperaturze 200°C, a w temperaturze 350°C ulega on rozkładowi. Pod wpływem działania światła słonecznego przy dłuższym naświetleniu ulega depolimeryzacji stając się bardzo kleisty. Zmiana zachodząca w nim pod działaniem światła jest analogiczna do zmian zachodzących w tych samych warunkach w kauczuku naturalnym. Jak w jednym tak i w drugim wypadku następuje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie oraz elastyczności. Dodanie niewielkich ilości napełniaczy, a szczególnie sadzy zwiększa odporność poliizobutylenu na działanie światła. Najbardziej cenną zaletą tego materiału jest niezwykle duża odporność na korozję, jakiej nie posiada prawie żaden materiał. Wytrzymuje on bardzo długo działanie stężonych oraz rozcieńczonych kwasów, z wyjątkiem kwasu azotowego, któremu ulega po dłuższym czasie. W temperaturze powyżej 80°C ulega jednak szybszemu działaniu kwasu azotowego i siarkowego. Tę samą odporność wykazuje również w stosunku do stężonych i rozcieńczonych alkaliów. [przypisy: budowa domu koszty , nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu , planowanie operatywne ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu planowanie operatywne