Skip to content

Zastosowanie poliizobutylenu

11 miesięcy ago

289 words

Stwierdzono, że dodatek siarki ułatwia przeróbkę oraz ułatwia ujednorodnienie (homogenizację) materiału podczas walcowania polimeru lub kopolirneru. Siarka przyczynia się również do stabilizacji walcowanego polimeru lub kopolimeru i zapobiega jego częściowej depoltmeryzacji Pod działaniem ciepła bądź podczas magazynowania. Mechanizm tego działania siarki nie jest dotychczas znany. Możliwe, że siarka rozpuszcza się w polimerze, gdyż dodatek jej w mniejszej ilości niż 30/0 nie powoduje większych zmian w wyglądzie polimeru i siarka nie wykwita na powierzchnię materiału. Obecność siarki zmniejsza w dużym stopniu kleistość materiału, szczególnie jeżeli jest to polimer o średnim ciężarze cząsteczkowym. Należy zaznaczyć, że poliizobutylen pod działaniem siarki nie ulega wulkanizacji. Zastosowanie poliizobutylenu. Duże ilości poliizobutylenu z dodatkiem sadzy lub grafitu :stosowano do produkcji wodoodpornych arkuszy. Jedna z tego rodzaju mieszanek składa się z 20 części wagowych Oppanolu B ZOO, 67 części wagowych talku, 5 części wagowych wosku Montana oraz 8 części wagowych sadzy. Mocno napełnione mieszanki poliizobutylenu stosowano również do wyrobu uszczelek, wykładzin zbiorników i rur itp. Wykładziny rur łączono z metalem za pomocą kleju składającego się z 400/0 Oppanolu B rozpuszczonego w styrenie z dodatkiem nadtlenku benzoilu jako katalizatora. W celu uzyskania dobrej wodoodporności papieru do parafiny używanej do nasycania papieru dodawano 5 -+- 200/0 Oppanolu B 200. Sporządzano również mieszanki Oppanolu z Buną S do wyrobu izolacji kabli wysokonapięciowych; izolacje te posiadały bardzo dobrą odporność na działanie ozonu oraz na przenikanie wody. Energiczne badania prowadzone są, nad produkcją modyfikowanych pochodnych poliizobutylenu. Tak np. wyprodukowano materiały chlorowane. [podobne: budowa domu koszty , nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu , planowanie operatywne ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu planowanie operatywne