Skip to content

Aparat dyspozytorski powinien sprawowac systematyczna kontrole przebiegu robót w oparciu o plany operatywne oraz regulowac operatywnie ich przebieg

2 lata ago

214 words

Aparat dyspozytorski powinien sprawować systematyczną kontrolę przebiegu robót w oparciu o plany operatywne oraz regulować operatywnie ich przebieg. Główny dyspozytor zawiadamia o wszystkich spostrzeżeniach, wynikających ze stałej kontroli przebiegu robót, naczelnego inżyniera i wyłącznie od niego otrzymuje odpowiednie zarządzenia. Personelowi liniowemu nie powinny być wydawane żadne dyspozycje (z wyjątkiem nie cierpiących zwłoki) w sprawach przebiegu wykonania robót z pominięciem głównego dyspozytora. Wszystkie polecenia dyspozytora w stosunku do personelu budowy i komórek usługowych w zakresie kontroli i operatywnej regulacji przebiegu robót są obowiązujące. Natomiast aparat liniowy kieruje bezpośrednio robotami na podstawie zatwierdzonych planów operatywnych, zgodnie z rysunkami technicznymi i ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość robót, prawidłową organizację miejsc roboczych i efektywność ekonomiczną. Toteż spotykane jeszcze nieraz poglądy, że aparat dyspozytorski kieruje budową, nie tylko pozbawione są słuszności, ale wypaczając sens systemu zarządzenia dyspozytorskiego – demobilizują liniowy personel budowy oraz kierownictwa poszczególnych komórek wytwórczych i usługowych przedsiębiorstwa. l) W przypadku rozproszonych placów budowy zachodzi potrzeba wprowadzenia dwuszczeblowej (dwustopniowej) służby dyspozytorskiej, a mianowicie służby dyspozytorskiej na szczeblu przedsiębiorstwa i służb dyspozytorskich (dyspozytorów) na szczeblu poszczególnych placów budowy. [więcej w: olx sosnowiec, budowa domu koszty, castorama koszalin ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty castorama koszalin olx sosnowiec