Skip to content

CEL I ZADANIA SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO ZARZADZANIA BUDOWA (PRZEDSIEBIORSTWEM)

2 lata ago

144 words

CEL I ZADANIA SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO ZARZĄDZANIA BUDOWĄ (PRZEDSIĘBIORSTWEM). System zarządzania budową (przedsiębiorstwem) noszący nazwę dyspozytorskiego polega na systematycznej kontroli przebiegu wykonania planu operatywnego i takiej regulacji tego przebiegu (polegającej na szybkiej interwencji), aby plan operatywny był bezwarunkowo zrealizowany. Dlatego też system dyspozytorski można zdefiniować jako system scentralizowanego operatywnego regulowania przebiegu budowy (lub działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa) poprzez kontrolę tego wykonania na podstawie ustalonych planów operatywnych. Posługiwanie się zatem przy realizacji budowy operatywnym planowaniem stanowi istotny warunek wprowadzenia dyspozytorskiego systemu zarządzania w ścisłym tego słowa znaczeniu, w przeciwnym bowiem przypadku stałby się on tylko środkiem interweniowania w oparciu o bliżej nieustalone przesłanki. Dyspozytorski system zarządzania może być dobrym przykładem cybernety cznego układu sterowania w budownictwie. [więcej w: ure kalkulator, olx sosnowiec, castorama koszalin godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin godziny otwarcia olx sosnowiec ure kalkulator