Skip to content

DOKONYWANIE PRÓB SZCZELNOSCI RUROCIAGOW

2 lata ago

132 words


DOKONYWANIE PRÓB SZCZELNOŚCI RUROCIĄGOW Przewód ułożony na długości 200 -ę- 300 m, najczęściej między dwoma zasuwami lub studzienkami rewizyjnymi, powinien być przed zasypaniem poddany próbie hydraulicznej, niezależnie od prób poszczególnych rur na ciśnienie hydrauliczne, wykonywanych w hucie. Ciśnienie próbne i wielkość k; określają warunki techniczne. W czasie próby rurociągu pod ciśnieniem poddaje się go próbie na uderzenia młotkiem; pęknięcie rury wskutek uderzenia świadczy o istnieniu rysy w rurze. Próba szczelności rurociągu, którego końce są zamknięte kołnierzami pełnymi oraz rozparte, aby nie nastąpiło rozluźnienie styków pod wpływem ciśnienia. [patrz też: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, olx sosnowiec, skała o budowie warstwowej ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu olx sosnowiec skała o budowie warstwowej