Skip to content

Natomiast znaczne rozproszenie placów budowy w terenie utrudnia objecie jednolita operatywna organizacja calego przedsiebiorstwa

2 lata ago

185 words

Natomiast znaczne rozproszenie placów budowy w terenie utrudnia objęcie jednolitą operatywną organizacją całego przedsiębiorstwa. Jedną z form planowania operatywnego, do którego zastosowanie dyspozytorskiego zarządzania budową jest niezbędne, jest tzw. planowanie operatywne tygodniowo-dobowe. W tym przypadku metody klasycznego zarządzania, polegające na dyspozycjach przebiegających zgodnie z dość złożoną nieraz hierarchią organizacyjną są dla tak krótkich okresów mało elastyczne. Ważnym argumentem przemawiającym na rzecz koncepcji dyspozytorskiego systemu zarządzania jest układ organizacyjny nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Przedsiębiorstwo to cechuje rozbudowa specjalistycznych jednostek produkcyjnych i usługowych, jak wytwórnie masy betonowej, wytwórnie zbrojeń, wytwórnie prefabrykatów, baza transportowa, baza maszyn itp. Zwykła sieć telefoniczna przy możliwościach równoczesnej rozmowy tylko dwóch osób nie zapewnia ani szybkiej kontroli stanu produkcji, ani elastycznego regulowania przebiegu robót. Istotną rzeczą, z organizacyjnego punktu widzenia, jest ścisłe określenie roli i zadań aparatu dyspozytorskiego z wyraźnym oddzieleniem czynności tego aparatu od czynności personelu liniowego budowy (kierownik budowy, kierownicy robót, majstrowie, brygadziści). [podobne: skały metamorficzne, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, olx wadowice ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu olx wadowice skały metamorficzne