Skip to content

Obliczeniowy czas trwania deszczu

2 lata ago

134 words

Obliczeniowy czas trwania deszczu miarodajnego powinien wynosić co najmniej 10 min. Zalecana metoda charakteryzuje się tym, że dla każdego punktu na sieci obliczeniowe natężenie deszczu miarodajnego jest inne – dla krótkich odcinków kanałów i małych zlewni większe, dla długich odcinków i dużych zlewni mniejsze. Obliczenie przepływów rozpoczyna się od założenia prędkości przepływu w poszczególnych odcinkach kanału i prowadzi się aż do wyrównania prędkości obliczonej z prędkością założoną. Współczynniki spływu powierzchniowego IjJ należy przyjmować zależnie od sposobu urządzenia powierzchni zlewni i gęstości zabudowy: a) dla zabudowy bardzo gęstej (stare dzielnice) z podwórkami brukowanymi b) dla zabudowy zwartej c) dla zabudowy luźnej d) dla zabudowy willowej [więcej w: olx wadowice, castorama skarżysko kamienna, poliizobutylen ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama skarżysko kamienna olx wadowice poliizobutylen