Skip to content

ORGANIZACJA I WYKONANIE ROBÓT ORAZ ICH KOSZTORYS

2 lata ago

125 words


ORGANIZACJA I WYKONANIE ROBÓT ORAZ ICH KOSZTORYS Według obecnie przyjętych wytycznych budowy zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, podanych w Katalogu Scalonych Norm Kosztorysowych (KSNK – część dziesiąta), przy wykonywaniu robót należy stosować metodę potokową, polegającą na powtarzaniu cyklów, które składają się z czterech zasadniczych operacji: . — wykonywania wykopu z deskowaniem, – układania rur z ich uzbrojeniem, – uszczelniania połączeń rur, zasypywania wykopu z usuwaniem deskowań. W katalogu tym wymieniono elementy budowy, poszczególne rodzaje robót, objętych normą czasu i materiałów, podano normy robocizny i materiałów ze wskazaniem przyjętych jednostek miar oraz kategorie robót, według których przyjmuje się cenę roboczogodziny. [podobne: hydroizolacja tarasu, skała metamorficzna, styropian na posadzki ]

Powiązane tematy z artykułem: hydroizolacja tarasu skała metamorficzna styropian na posadzki