Skip to content

Pachy miedzy scianami wykopu a rurociagiem wypelnia sie ostroznie gruntem sypkim

2 lata ago

121 words

Pachy między ścianami wykopu a rurociągiem wypełnia się ostrożnie gruntem sypkim. Najpierw powinna być sypana warstwa piasku grubości co najmniej 20 cm, która nie powinna zawierać gruzu lub kamieni; do zasypywania wykopu nie wolno używać żużlu, popiołu, ziemi roślinnej, torfu itp. Warstwę tę również ubija się drewnianymi ubijakami. Dobrze wykonuje się zasypywanie warstwami grubości 30 +- 40 cm, ubijanymi stalowymi ubijakami. Rurociągi układane w gruntach torfowych, w hałdach żużlu, gruzu lub leszu należy przed zasypaniem obsypać piaskiem lub gliną w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem kwasów. Usuwanie deskowania wykonuje się stopniowo przez wyjęcie bali, rozpoczynając od spodu deskowania w miarę zasypywania wykopu. [podobne: castorama skarżysko kamienna, poliizobutylen, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama skarżysko kamienna poliizobutylen projektowanie oświetlenia