Skip to content

Plan funduszu plac

2 lata ago

223 words

Plan funduszu płac. Równolegle z określaniem stanu zatrudnienia kierownik budowy sporządza na planowany miesiąc plan funduszu płac. Przede wszystkim określa się procentowy udział robocizny bezpośredniej w każdym elemencie budowy (mury, stropy itd. ) poprzez analizę cen poszczególnych elementów budowy. Pozwala to na określenie wielkości tej robocizny dla całości budowy. Uzupełniając tak otrzymaną wielkość narzutami na robociznę bezpośrednią (urlopy, delegacje, dopłaty dla brygadzistów, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych itp. ) oraz płacami stałych pracowników budowy (dozór, straż przemysłowa itp. ) oblicza się ogólną wysokość funduszu płac. Plan dostaw materiałów, prefabrykatów i konstrukcji budowlanych. Sporządzanie tego planu rozpoczyna się od obliczenia ich zużycia dla robót przewidzianych planem (iloczyn ilości robót i normy zużycia materiałów), po czym odejmuje się od tak obliczonej ilości zapas przewidziany na począ tek miesiąca, a dodaje zapas przyjęty na koniec planowanego miesiąca. Zapotrzebowanie środków transportowych oblicza się na podstawie planu dostaw na planowany miesiąc materiałów prefabrykatów i konstrukcji budowlanych, potrzeb zakładów produkcji pomocniczej, przewozów mas ziemnych, maszyn budowlanych itp. wyrażonych w T z uwzględnieniem odległości przewozowych wyrażonych w km. [hasła pokrewne: skała o budowie warstwowej producent, cyklinowanie podłogi cena, skała o budowie warstwowej ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama skarżysko kamienna cyklinowanie podłogi cena skała o budowie warstwowej