Skip to content

Plan zatrudnienia

2 lata ago

148 words

Plan zatrudnienia. Plan ten należy rozpoczynać od obliczenia ogólnej pracochłonności (ilości robotnikogodzin) potrzebnej do wykonania robót przewidzianych planem na określony miesiąc z podziałem na poszczególne specjalności rzemieślnicze i robotnicze. Pracochłonność poszczególnych rodzajów robót otrzymuje się przez pomnożenie ilości robót przez przyjęte normy czasu pracy niezbędne dla ich wykonania. Następnie dokonuje się podziału ogólnej pracochłonności na poszczególne tygodnie stosownie do ilości robót przewidzianych planem robót i oblicza niezbędne ilości robotników przez podzielenie pracochłonności przez efektywne godziny zatrudnienia robotników w planowanym miesiącu i. poszczególnych tygodniach miesiąca. Jeśli określone w ten sposób ilości robotników porówna się ze stanem na koniec okresu poprzedzającego, łatwo można ustalić dla zaplanowanego okresu brak lub nadmiar robotników. [patrz też: castorama koszalin godziny otwarcia, olx sosnowiec, olx wadowice ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin godziny otwarcia olx sosnowiec olx wadowice