Skip to content

Poliizobutylen mozna mieszac z róznego rodzaju materialami organicznymi

2 lata ago

242 words

Poliizobutylen można mieszać z różnego rodzaju materiałami organicznymi, jak np. z bitumami, woskami, olejami, żywicami naturalnymi i syntetycznymi itp. Materiały te nie posiadają w większym stopniu ani własności uplastyczniania, ani zmiękczania. W wielu wypadkach do tych materiałów dodaje się poliizobutylenu, aby im nadać specyficznych własności. Poliizobutylen powoduje między innymi zmniejszenie kruchości tych materiałów w niskich temperaturach, zwiększa ich giętkość i ciągliwość, co szczególnie ma miejsce w wypadku wosków, żywic, polistyrenu itp. Dodany do kauczuku naturalnego zwiększa jego wodoodporność oraz własności dielektryczne, jak również jego odporność na starzenie oraz na działanie tlenu i ozonu. Poliizobutylen oraz jego mieszaniny poddawane są zwykłym procesom stosowanym w przemyśle kauczukowym. Mogą one być wytłaczane, kalandrowane, prasowane w formach itp. Ze względu jednak na znaczną sprężystość poliizobutylenu trudniej jest je przerabiać niż inne elastomery. Przy użyciu czystego materiału trzeba stosować wyższe temperatury, niż się stosuje przy przerobie kauczuku naturalnego. Dodanie do poliizobutylenu odpowiednich składników mieszanki ułatwia prowadzenie wszystkich procesów związanych z jego przerobem. Artykuły formowe przed wyjęciem z formy muszą być ochładzane. Największą wadą poliizobutylenu jest jego płynięcie na zimno. Poddany niewielkiemu nawet obciążeniu, lecz trwającemu przez dłuższy okres czasu, ulega trwałemu odkształceniu. [hasła pokrewne: cyklinowanie podłogi cena , poliizobutylen , styropian na posadzki ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena poliizobutylen styropian na posadzki