Skip to content

Pomiar objetosciowy

2 lata ago

177 words


Pomiar objętościowy W urządzeniach o obiegu otwartym natężenie przepływu wyznacza się najczęściej na podstawie pomiaru objętości cieczy V, jaka w określonym przedziale czasu t wpłynęła do zbiornika mierniczego . Jest to najwygodniejsza, a jednocześnie najdokładniejsza metoda pomiaru, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) zbiornik mierniczy odpowiada przepisom legalizacyjnym o przyborach do sprawdzania wodomierzy, 2) wylot przewodu tłocznego jest zaopatrzony w urządzenie przerzutowe, umożliwiające wprowadzenie strumienia cieczy do komory mierniczej po ustaleniu się warunków przepływu i odprowadzenie poza komorę bezpośrednio po zakończeniu pomiaru, 3) istnieje możliwość zachowania tych samych warunków pracy w okresie przeprowadzania pomiaru, a w szczególności zachowanie niezmiennej wysokości ssania i stałej szybkości obrotowej wału pompy. Pod tymi warunkami średnie natężenie przepływu, obliczone z wzoru Qśr = V/t jest równe wartości chwilowego natężenia przepływu, jakie zachodzi przy określonej manometrycznej wysokości podnoszenia. [patrz też: cyklinowanie podłogi cena, planowanie operatywne, olx sosnowiec ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena olx sosnowiec planowanie operatywne