Skip to content

Posiadajac aktualny stan zaawansowania robót, dyspozytor koordynuje prace jednostek generalnego wykonawcy i podwykonawców, zwlaszcza na odcinkach o duzym nasileniu robót

2 lata ago

194 words

Posiadając aktualny stan zaawansowania robót, dyspozytor koordynuje pracę jednostek generalnego wykonawcy i podwykonawców, zwłaszcza na odcinkach o dużym nasileniu robót. Rozporządza on rezerwowymi środkami pozostawionymi do jego wyłącznej dyspozycji i może interweniować w sprawie przydzielenia dodatkowych środków zagrożonym odcinkom budowy. Aby główny dyspozytor mógł szybko i elastycznie działać, ma on prawo w ramach zatwierdzonych planów operatywnych wydawania zarządzeń wszystkim pracownikom w imieniu dyrektora przedsiębiorstwa. Dyspozytorzy zmianowi mają w zasadzie te same zadania, co i dyspozytor główny. Dyspozytorzy odcinkowi mają zadania zbliżone, jednakże nie mają prawa dysponowania rezerwami centralnymi. Dyspozytorzy jednostek usługowych mają podobne zadania, co dyspozytorzy odcinkowi. Dla dyspozytorskiego systemu zarządzania charakterystyczne są narady dyspozytorskie odbywane pod przewodnictwem naczelnego inżyniera, w których biorą udz iał wszyscy kierownicy robót, kierownicy działów, kierownicy produkcji pomocniczej, zaopatrzenia, jednostek usługowych. Narady te odbywają się bez opuszczania miejsc pracy wszystkich uczestników i mają one istotne znaczenie dla wyjaśnienia powodów niewykonania pewnych robót w dniu poprzednim oraz ustalenia środków potrzebnych w celu ich uzupełnienia. [hasła pokrewne: poliizobutylen, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, skała o budowie warstwowej ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu poliizobutylen skała o budowie warstwowej