Skip to content

PROJEKTOWANIE SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO ZARZADZANIA BUDOWA (PRZEDSIEBIORSTWEM)

2 lata ago

163 words

PROJEKTOWANIE SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO ZARZĄDZANIA BUDOWĄ (PRZEDSIĘBIORSTWEM). Wprowadzenie systemu dyspozytorskiego zarządzania budową wymaga uprzedniego opracowania projektu. Projekt systemu dyspozytorskiego stanowi integralną część projektu organizacji i wykonania budowy i powinien być oparty na następujących materiałach: – projektowany schemat struktury organizacyjnej budowy, – spis obiektów z charakterystyką techniczną, – ilości robót oraz terminy ich wykonania, – zestawienie jednostek wykonawczych oraz ich lokalizacje, – szczegółowy plan zagospodarowania placu budowy, – spis i charakterystyka wytwórni pomocniczych. Aparat dyspozytorski wprowadzany bywa zazwyczaj na budowę stopniowo- poczynając od głównego dyspozytora, a w miarę rozwoju budowy instaluje się dyspozy torów odcinkowych oraz dyspozytorów jednostek usługowych. Projekt zarządzania dyspozytorskiego zawiera zazwyczaj następujące dokumenty: – schemat struktury organizacyjnej budowy w powi ązaniu z dyspozytorskim systemem zarządzania, – organizacja dyspozytorskiego systemu zarządzania, – plan rozmieszczenia punktów dyspozytorskich, – wzory dokumentów planowania operatywnego tygodniowo-dobowego, – urządzenia techniczne porozumiewawcze. [podobne: olx sosnowiec, castorama koszalin, olx wadowice ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin olx sosnowiec olx wadowice