Skip to content

Przekroje kanalów

2 lata ago

100 words

Przekroje kanałów – przy tak obliczonych przepływach – należy przyjmować jako całkowicie wypełnione. Najmniejszy wymiar kanału wg Wytycznych należy przyjmować d = 0,20 m. (Przepustowość tego przekroju wynosząca 25,1 lisek odpowiada ilości ścieków od 3300+4300 mieszkańców). Zestawienia te sporządzone w projekcie wstępnym kanalizacji miasta dla wszystkich odcinków sieci lub częściej tylko dla głównych kanałów będą podstawą (po ich aktualizacji) do wykonania projektu technicznego sieci wybranej dzielnicy miasta oraz projektów technicznych i roboczych odcinków kanałów w poszczególnych ulicach. 2. 4. 2. [patrz też: castorama koszalin, olx wadowice, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin olx wadowice projektowanie oświetlenia