Skip to content

Rozwój dyspozytorskiego systemu zarzadzania budowa (przedsiebiorstwem) uzalezniony jest scisle od rozwoju form i metod planowania operatywnego w budownictwie

2 lata ago

126 words

Rozwój dyspozytorskiego systemu zarządzania budową (przedsiębiorstwem) uzależniony jest ściśle od rozwoju form i metod planowania operatywnego w budownictwie. Należy sądzić, że gdy po wzroście dyscypliny finansowej w budownictwie, której obecne zasady planowania przede wszystkim służą, nastąpi okres bardziej kompleksowego ujmowania planowania operatywnego – system dyspozytorski zarządzania budową (przedsiębiorstwem) będzie czynił większe postępy, niż to ma miejsce obecnie. Gwarancją tego jest wielki rozwój systemu dyspozytorskiego we wszystkich krajach wysoko uprzemysłowionych, np. USA, ZSRR, Francji itp. , oparty na precyzyjnym planowaniu operacyjnym i na nowoczesnych środkach technicznych: łączności przewodowej i bezprzewodowej, na telewizji przemysłowej, aparaturze kontrolno- pomiarowej maszyn budowlanych itp. [patrz też: skała metamorficzna, olx wadowice, styropian na posadzki ]

Powiązane tematy z artykułem: olx wadowice skała metamorficzna styropian na posadzki