Skip to content

Rury, ksztaltki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny byc zbadane, czy nie sa uszkodzone

2 lata ago

196 words

Rury, kształtki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny być zbadane, czy nie są uszkodzone, Pęknięte końce rur bez kielichów obcina się o około 2 -+- 5 cm poza widoczną rysą pęknięcia. Szczelność zasuw powinna być zbadana. Opuszczanie rur lżejszych, o średnicy do 300 mm, odbywa się ręcznie za pomocą dwu lin albo za pomocą trójnoga z kołowrotem lub wyciągu. W gruncie mało wytrzymałym rury układa się na podsypce żwirowej albo na podkładkach drewnianych czy betonowych. Ponieważ w miejscach załamania kierunku rurociągu kształtka jest naciskana przez strumień przepływającej wody, co może spowodować w rurociągu ułożonym z rur kielichowych wysunięcie się kształtki z kielicha, przeto dla zapobieżenia temu kształtkę obetonowuje się lub podpiera podporą kamienną. W celu zabezpieczenia przed obsunięciem się rurociągu układanego na znacznych pochyłościach w wykopach umocowuje się go za pomocą kotwi, które zabetonowuje się w blokach oporowych. Te opory betonowe wykonuje się w wykopach bezpośrednio po ułożeniu przewodów . [przypisy: styropian na posadzki, budowa domu koszty, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu styropian na posadzki