Skip to content

Siec kanalów do odprowadzania wód deszczowych

2 lata ago

159 words

Sieć kanałów do odprowadzania wód deszczowych Spływy do kanałów deszczowych oblicza się wg wzoru Q = IjJ q F lisek gdzie: IjJ – współczynnik spływu powierzchniowego, q – natężenie deszczu, lisek ha, F powierzchnia zlewni w rozważanym punkcie kanału, ha. Natężenie deszczu do obliczenia kanałów deszczowych i ogólnospławnych należy określać wg wzoru q = t°,67 gdzie t czas trwania deszczu, min. Wartość licznika (natężenie deszczu przy t = 1 min) zależy od częstotliwości występowania deszczu p, wyrażonej w procentach (wielokrotność występowania deszczu w okresie 100 lat) i od średniej rocznej wysokości opadu. Czas trwania deszczu miarodajnego określać należy wg wzoru t = 1,2 . z; tp + tk gdzie: tp – czas przepływu przez poszczególne odcinki kanału od górnego końca do punktu rozpatrywanego, min, tk – czas koncentracji terenowej, min (zależy od spadu terenu zlewni). [patrz też: castorama koszalin, skaly metamorficzne, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin projektowanie oświetlenia skaly metamorficzne