Skip to content

splywy wg stalych-natezen deszczów z uwzglednieniem wspólczynników opóznienia

2 lata ago

119 words

W projektach ogólnych: koncepcyjnych i wstępnych można obliczać spływy wg stałych-natężeń deszczów z uwzględnieniem współczynników opóźnienia, redukujących spływ w zależności od wielkości zlewni. Wzór na ilość odpływu ze zlewni ma postać Q = q cp lfJ F 1/ sek gdzie: 9. . – natężenie deszczu, lisek ha, cp – współczynnik opóźnienia (liczba oderwana mniejsza od 1), ljJ – współczynnik spływu (liczba oderwana mniejsza od 1), F – zlewnia, ha. Natężenie q można przyjąć równe natężeniu deszczu o czasie trwania 15 min, obliczonemu ze wzoru podanego w wytycznych i o prawdopodobieństwie występowania deszczu, wskazanym również w Wytycznych. [patrz też: skaly metamorficzne, skała metamorficzna, castorama koszalin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama koszalin skaly metamorficzne skała metamorficzna