Skip to content

STRUKTURA DYSPOZYTORSKIEGO ZARZADZANIA BUDOWA (PRZEDSIEBIORSTWEM)

2 lata ago

167 words

Zadaniem służby dyspozytorskiej na szczeblu przedsiębiorstwa jest przede wszystkim koordynacja w zakresie dostaw potrzebnych środków produkcji, natomiast zadaniem służby dyspozytorskiej (dyspozytora) poszczególnych placów budowy jest właściwa kontrola i regulacja przebiegu robót na podstawie planów operacyjnych tygodniowo-dobowych. STRUKTURA DYSPOZYTORSKIEGO ZARZĄDZANIA BUDOWĄ (PRZEDSIĘBIORSTWEM) Wprowadzenie dyspozytorskiego zarządzania budową powoduje określone zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego. Jak wynika z zależności funkcjonalnej jednostek organizacyjnych, planowanie operatywne jest zadaniem działu produkcji przedsiębiorstwa (sekcji produkcji odcinka budowy), natomiast kontrola realizacji i regulacja realizacji w granicach zatwierdzonego planu stanowi obowiązek aparatu dyspozytorskiego. Podstawą kontroli zaawansowania robót wykonanych w ciągu doby jest ich obmiar dokonywany przez każdą brygadę. Wyniki obmiaru odpowiedn i majster przekazuje kierownikowi robót, a ten z kolei – dyspozytorowi (Raport Głównego Dyspozytora). Dyspozytor przeprowadza kontrolę przebiegu robót poprzez nadesłane raporty wszystkich jednostek budowy oraz poprzez dojazdy na miejsca robót, osobiste lub pracowników aparatu dyspozytorskiego. [podobne: ure kalkulator, pręty zbrojeniowe waga, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: pręty zbrojeniowe waga projektowanie oświetlenia ure kalkulator