Skip to content

Wynika stad, iz projekty technologii i organizacji budowy w warunkach nieplanowego przebiegu inwestycji, zmian, braku projektów technicznych itp wymagaja pracochlonnej aktualizacji

2 lata ago

213 words

Wynika stąd, iż projekty technologii i organizacji budowy w warunkach nieplanowego przebiegu inwestycji, zmian, braku projektów technicznych itp wymagają pracochłonnej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, aby w takich wypadkach zaniechać wykonywania tych projektów (w zasadzie nie ma takie warunków, których nie można by było przewidzieć), ponieważ brak ich sprowadza. budowę na drogę bezplanowości. Stale poprawiające się warunki budowy (koncentracja budownictwa, bilansowanie środków w budownictwie itp. ) przyczyniają się do coraz większej trwałości opracowań związanych z projektami technologii i organizacji budowy tych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projekt technologii i organizacji budowy stanowiąc jeden spośród trzech zasadniczych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt techniczny, kosztorys, projekt technologii i organizacji budowy) ma na celu jednolite i oparte na ścisłych przesłankach ujęcie całokształtu śro dków i metod, jakie powinny być zastosowane przy realizacji określonej budowy, aby przeprowadzić ją w sposób sprawny i ekonomiczny. Projekty technologii i organizacji budowy nazywane są w praktyce zazwyczaj projektami organizacji budowy lub projektami organizacji budowy i robót, co niejednokrotnie rozumiane jest, że są to projekty mające na celu wyłącznie przygotowanie budowy do wykonania i to głównie w zakresie projektu zagospodarowania placu budowy. [patrz też: poliizobutylen, castorama koszalin godziny otwarcia, budowa domu koszty ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty castorama koszalin godziny otwarcia poliizobutylen