Skip to content

Zapotrzebowanie maszyn budowlanych i sprzetu opracowuje sie zaleznie od ilosci i rodzaju robót zmechanizowanych oraz od czasu wykonania, w oparciu o projekt organizacji i wykonania budowy

2 lata ago

231 words

Zapotrzebowanie maszyn budowlanych i sprzętu opracowuje się zależnie od ilości i rodzaju robót zmechanizowanych oraz od czasu wykonania, w oparciu o projekt organizacji i wykonania budowy. Przyjmując osiągane wydajności dzienne maszyn oblicza się niezbędną ilość maszynodniówek każdej maszyny, a następnie ilości te dzieli się przez zaplanowany czas pracy otrzymując niezbędne ilości maszyn w określonym miesiącu. Jeśli od obliczonej ilości maszyn odejmie się ilość maszyn znajdujących się na, placu budowy na koniec miesiąca poprzedniego, otrzymuje się wielkość zapotrzebowania maszyn lub też ich nadmiar. PLANOWANIE OPERATYWNE TYGODNIOWO- DOBOWE Podstawowym celem planowania tygodniowo-dobowego jest zapewnienie wykonania planów miesięcznych budowy w ustalonych terminach przy użyciu środków i metod określonych w projekcie organizacji i wykonania budowy. Planowanie operatywne tygodniowo-dobowe powinno być stosowane w zasadzie tylko przy wznoszeniu bud owli uprzemysłowionych lub gdy realizacja budowy oparta jest na metodzie pracy równomiernej. Głównymi elementami dokumentacji niezbędnymi przy sporządzaniu planów tygodniowo-dobowych są: – szczegółowy (roboczy) projekt organizacji i wykonania budowy (ew. karty technologiczne), – operatywny plan miesięczno-tygodniowy w układzie rzeczowym i finansowym, – środki produkcji (maszyny, materiały) znajdujące się do dyspozycji, – wskaźniki techniczno-ekonomiczne, – szczegółowe kosztorysy obejmujące dokładne ilości robót. [przypisy: cyklinowanie podłogi cena, styropian na posadzki, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena projektowanie oświetlenia styropian na posadzki