Skip to content

ZASADY UKLADANIA RUR W WYKOPACH

2 lata ago

145 words

Zatwierdzone kosztorysy robót, sporządzone na podstawie ZCJ albo KSNK oraz cenników materiałów, ułatwiają sporządzenie sprawozdania z wykonanych robót oraz sprawdzenie rachunków za wykonane roboty. Kosztorysy te służą do rozrachunku zleceniodawcy z wykonawcą robót – przedsiębiorstwem robót instalacyjnych. Rozliczenia przedsiębiorcy z pracownikami za wykonane roboty są oparte na odrębnych zasadach. Pracownicy mogą pracować na dniówkę z premią, a zespoły monterskie mogą podejmować roboty na akord, przy czym do ukończenia roboty akordowej optymują zaliczki w wysokości należnej im dniówki. 7. ZASADY UKŁADANIA RUR W WYKOPACH Rurociąg powinien być układany ściśle według wytyczonej osi. W tym celu do pary pionowych bali deskowania wykopu przybija się w pewnych odstępach poprzeczne poziome balie, tzw. celowniki, wysokości około 1,2 m nad terenem. [więcej w: poliizobutylen, pręty zbrojeniowe waga, projektowanie oświetlenia ]

Powiązane tematy z artykułem: poliizobutylen pręty zbrojeniowe waga projektowanie oświetlenia