Skip to content

Zastosowanie poliizobutylenu

2 lata ago

289 words

Stwierdzono, że dodatek siarki ułatwia przeróbkę oraz ułatwia ujednorodnienie (homogenizację) materiału podczas walcowania polimeru lub kopolirneru. Siarka przyczynia się również do stabilizacji walcowanego polimeru lub kopolimeru i zapobiega jego częściowej depoltmeryzacji Pod działaniem ciepła bądź podczas magazynowania. Mechanizm tego działania siarki nie jest dotychczas znany. Możliwe, że siarka rozpuszcza się w polimerze, gdyż dodatek jej w mniejszej ilości niż 30/0 nie powoduje większych zmian w wyglądzie polimeru i siarka nie wykwita na powierzchnię materiału. Obecność siarki zmniejsza w dużym stopniu kleistość materiału, szczególnie jeżeli jest to polimer o średnim ciężarze cząsteczkowym. Należy zaznaczyć, że poliizobutylen pod działaniem siarki nie ulega wulkanizacji. Zastosowanie poliizobutylenu. Duże ilości poliizobutylenu z dodatkiem sadzy lub grafitu :stosowano do produkcji wodoodpornych arkuszy. Jedna z tego rodzaju mieszanek składa się z 20 części wagowych Oppanolu B ZOO, 67 części wagowych talku, 5 części wagowych wosku Montana oraz 8 części wagowych sadzy. Mocno napełnione mieszanki poliizobutylenu stosowano również do wyrobu uszczelek, wykładzin zbiorników i rur itp. Wykładziny rur łączono z metalem za pomocą kleju składającego się z 400/0 Oppanolu B rozpuszczonego w styrenie z dodatkiem nadtlenku benzoilu jako katalizatora. W celu uzyskania dobrej wodoodporności papieru do parafiny używanej do nasycania papieru dodawano 5 -+- 200/0 Oppanolu B 200. Sporządzano również mieszanki Oppanolu z Buną S do wyrobu izolacji kabli wysokonapięciowych; izolacje te posiadały bardzo dobrą odporność na działanie ozonu oraz na przenikanie wody. Energiczne badania prowadzone są, nad produkcją modyfikowanych pochodnych poliizobutylenu. Tak np. wyprodukowano materiały chlorowane. [podobne: budowa domu koszty , nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu , planowanie operatywne ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu planowanie operatywne