Skip to content

ZDALACZYNNA EWIDENCJA PRACY MASZYN BUDOWLANYCH

2 lata ago

154 words

ZDALACZYNNA EWIDENCJA PRACY MASZYN BUDOWLANYCH. Dyspozytor może przeprowadzać kontrolę przebiegu robót także drogą automatycznej ewidencji, najczęściej w odniesieniu do maszyn budowlanych pracujących cyklicznie. Ewidencja ta odbywa się sposobem zdalaczynnym za pomocą samoczynnych przyrządów rejestracyjno-kontrolnych. Maszynę budowlaną (pracującą cyklicznie), którą zamierza się zdalnie kontrolować, wyposaża się w aparat pomiarowy kontrolujący i rejestrujący założone z góry parametry pracy. Parametry te, zazwyczaj mechaniczne, po przemianie na wielkości elektryczne przekazuje się systemem telemetrycznym do aparatu rejestrującego w pomieszczeniu głównego dyspozytora. Czas pracy i przestojów maszyn budowlanych rejestrują zmontowane na nich impulsatory, będące urządzeniami kontaktowymi. Po uruchomieniu maszyny zamykają się styki impulsatora, a urządzenie zostaje włączone do pracy i rejestruje jej przebieg. W odbiorniku dyspozytorskim na przesuwaj ącej się taśmie lub na tarczy zegarowej następuje w odpowiedni sposób przekazanie tego przebiegu. [patrz też: skały metamorficzne, poliizobutylen, skaly metamorficzne ]

Powiązane tematy z artykułem: poliizobutylen skaly metamorficzne skały metamorficzne